Aparat EKG od Gminy Kobyłka Drukuj
Poniedziałek, 06 Maj 2013 10:30

W połowie kwietnia władze gminy Kobyłka przekazały Szpitalowi Powiatowemu w Wołominie dotację w wysokości 10 tys. zł, przeznaczając te środki na zakup aparatu do EKG wraz z pełnym wyposażeniem dla Oddziału Okulistyki.
Umowę o dofinansowaniu podpisali skarbnik gminy Kobyłka Grażyna Mościcka, burmistrz Robert Roguski oraz dyrektor Szpitala Waldemar H. Andrzejczyk.
    - Jest dla mnie rzeczą oczywistą, że należy wspierać wołomiński Szpital ? powiedział Robert Roguski. ? Mieszkańcy Kobyłki korzystają z usług Szpitala, tym bardziej cieszę się, że mogę pomóc w poprawie ich jakości.
    - Bardzo dziękuję Kobyłce za pamięć o potrzebach naszych pacjentów ? dodał dyrektor Waldemar H. Andrzejczyk. ? Za przekazane nam środki zakupimy specjalistyczny sprzęt z zaznaczeniem, kto był jego darczyńcą.
Dyrektor podziękował również burmistrzowi Kobyłki za dotychczasową współpracę. Regularne wsparcie dla Szpitala Powiatowego ze strony gmin rozpoczęło się na początku 2012 roku. Zakupione urządzenia, służące nie tylko do diagnostyki, lecz także do ratowania ludzkiego życia, są już wykorzystywane podczas leczenia pacjentów ? mieszkańców powiatu wołomińskiego. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z budżetów gmin powiatu wołomińskiego pacjenci Szpitala mogą korzystać z usług medycznych przy użyciu nowoczesnego specjalistycznego sprzętu.

Sprzęt zakupiony w 2012 r. dzięki współpracy Szpitala z gminami powiatu wołomińskiego:

  • Aparat do elektrochirurgii (47 tys. 286 zł) zakupiony dzięki wsparciu gminy Wołomin,
  • Videogastroskop (68 tys. 331 zł), na który środki przeznaczyły gminy
  • Jadów, Klembów, Strachówka  i Tłuszcz,
  • Laparoskop (96 tys. 703 zł) zakupiony przy pomocy gmin Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Ząbki, Zielonka.

A. B.