Fundusze Unijne PDF Drukuj Email
Piątek, 19 Październik 2018 12:09Projekty w realizacji:


  • Wdrożenie E-usług w Szpitalu Powiatowym w Wołominie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia
  • Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie


Wdrożenie E-usług w Szpitalu Powiatowym w Wołominie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia


Tytuł: “Wdrożenie E-usług w Szpitalu Powiatowym w Wołominie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”.
Beneficjent:  Szpital Powiatowy w Wołominie – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Wartość projektu: 4 731 613,50 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 785 290,80 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Wzrost E-Potencjału na Mazowszu
działania 2.1. E-Usługi, poddziałania 2.1.1 E-Usługi dla Mazowsza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020
Zakres projektu:
Wdrożenie E-usług w Szpitalu Powiatowym w Wołominie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia.

Realizacja projektu
Celem zasadniczym projektu jest wdrożenie systemu informatycznego oraz związanych z nim platform e-usług medycznych. Wdrożenie elektronicznego systemu ułatwi
obieg dokumentacji medycznej, pozwoli na szybszą ocenę stanu zdrowia pacjenta i skróci czas oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych. Nowe rozwiązania przyspieszą wymianę
danych z innymi placówkami. Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego poprawi komunikację pacjentów
z placówką, a także wewnętrzny przepływ informacji w szpitalu.

Projekt realizowany w ramach perspektywy UE 2014-2020, na podstawie umowyo dofinansowanie, Umowa nr UDA-RPMA.02.01.01-14-2516/15-00
 

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

 

Tytuł: “ Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”
Beneficjent: Szpital Matki Bożej Nieostającej Pomocy w Wołominie
Wartość projektu: 358 900,00 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 287 120,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  w ramach działania 9.1.
Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Zakres projektu:
Zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Realizacja projektu
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną poprawią jakość świadczonych usług medycznych.
Ułatwią dostęp ludności do systemu ochrony zdrowia oraz  wpłyną na jego efektywność.
Zakupiony sprzęt umożliwi lepszą opiekę nad pacjentem. Będzie on wykorzystywany do diagnostyki, resuscytacji, monitorowania i opieki nad pacjentem w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Usprawnienie funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego
Szpitala podniesienie jakość świadczonych usług medycznych, zapewnieni pacjentom warunki pobytu na jak najwyższym poziomie oraz poprawi bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.
Wszystko to ma na celu poprawę skuteczności działań w stanach zagrożenia życia i zdrowia  oraz osiągnięcie standardów obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.

Projekt realizowany w ramach perspektywy UE 2014-2020, na podstawie umowyo dofinansowanie, Umowa nr POIS.09.01.00-00-0293/18-00
Projekty zakończone:

  • Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez budowę lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Wołominie
  • Budowa obiektu przeznaczonego na stworzenie Centrum Dializacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

 Budowa obiektu przeznaczonego na stworzenie Centrum Dializacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie w ramach Priorytetu VII  “Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”


Tytuł: ”Budowa obiektu przeznaczonego na stworzenie Centrum Dializacyjnego w Wołominie
realizowanego w ramach Priorytetu VII “Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”.
Beneficjent:  Szpital Powiatowy w Wołominie – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Wartość projektu: 8 083 089,38 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 203 206,48 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII “Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”,
Działanie 7.1 ”Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego 2007-2013

Zakres projektu:
Budowa obiektu przeznaczonego na stworzenie Centrum Dializacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Realizacja projektu
Celem zasadniczym projektu jest tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Projekt realizowany w ramach perspektywy UE 2007-2013, na podstawie umowy o dofinansowanie, Umowa nr RPMA.07.01.00-14-001/16-00
Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez budowę lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Wołominie


Tytuł: “Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez budowę lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Wołominie”
Beneficjent: Szpital Powiatowy w Wołominie z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Wartość projektu: 1 570 000,00 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 071 663,02 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach działania 9.1.
Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Zakres projektu:
Budowa lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Wołominie

Realizacja projektu
Usprawnienie funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Szpitala podniesienie jakość świadczonych usług medycznych oraz poprawi bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.
Wszystko to ma na celu poprawę skuteczności działań w stanach zagrożenia życia i zdrowia
oraz osiągnięcie standardów obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.Projekt realizowany w ramach perspektywy UE 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie, Umowa  nr POIS.09.01.00-00-0056/16-00.

Zmieniony: Piątek, 19 Październik 2018 12:55
 

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać