Oddział Chirurgiczny Ogólny PDF Drukuj

 

Zespół Kierujący Oddziałem

 • Kierownik – Ordynator dr n. med. Przemysław Ciesielski
 • Z-ca Ordynatora Oddziału dr Jakub Szałas
 • Pielęgniarka Oddziałowa mgr Jolanta Mateńka
 • Sekretariat Oddziału Wiesława Komorowska, Jolanta Załąska


 

Zespół lekarski

 • dr n. med. Krzysztof Górnickii
 • dr n. med. Piotr Diuwe
 • dr Waldemar Kiereś
 • dr Marcin Żuk
 • dr Paweł Siekierski
 • dr Krzysztof Łampika
 • dr Paweł Wołkowski
 • dr Maja Gorajska

Rezydenci

 • Lekarz Martyna Rydzek
 • Lekarz Mateisz Sala




 



Oddział Chirurgiczny Ogólny znajduje się na V piętrze w budynku głównym Szpitala. Liczy 24 łóżka, rozmieszczone w salach 2,3 i 5 osobowych. Wszystkie sale chorych są po gruntownym remoncie, wyposażone w odbiorniki telewizyjne.
W Oddziale wykonywane są operacje z zakresu chirurgii ogólnej, a także niektóre operacje onkologiczne m.in. nowotworów jelita grubego.  Znaczna część operacji wykonywana jest laparoskopowo np. operacja przepukliny, operacje na jelicie grubym, resekcja jelita
z powodu raka jelita grubego, operacja wypadania odbytnicy oraz wszczepianie cewników  Tenckchoffa.

Oddział specjalizuje się w nowoczesnym leczeniu chorób tarczycy oraz chorób proktologicznych

(choroby jelita grubego i odbytnicy). W roku 2019 uruchomiony zostanie Program leczenia chorych z otyłością patologiczną.
Oddział dysponuje bogatym zapleczem diagnostycznym oraz wykwalifikowanym personelem specjalizującym się w zakresie diagnostyki i leczenia  pacjentów wymagających zabiegów chirurgicznych i proktologicznych.
W Oddziale odbywa się także przygotowanie chorych do planowych operacji bariatrycznych czyli chirurgicznego leczenia otyłości.

Odwiedziny pacjentów

Odwiedziny odbywają się codziennie od godziny 12:00.

Ordynator lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów
ze względu na możliwości organizacyjne, wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego
lub bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Kwalifikowanie pacjentów do operacji i ustalanie terminu przyjęcia odbywa się w Punkcie Konsultacyjnym  w Poradni Chirurgii Ogólnej  w Przychodni Specjalistycznej Szpitala w godzinach 12.00 - 14.30.

Przyjęcia odbywają się w każdy:

 • - Środa, Konsultację przeprowadza Ordynator: dr n med. Przemysław Ciesielski,

Zapisy do Punktu Konsultacyjnego prowadzi sekretariat Oddziału Chirurgicznego Ogólnego.

Czas oczekiwania na planową operacje to około 2 -3 miesiące.

Koordynator Pakietu onkologicznego na podstawie Karty DiLO

 • Mgr Małgorzata Skłodowska Kierownik Przychodni Specjalistycznej


Poradnia Chirurgii Ogólnej

W szpitalu działa Poradnia Chirurgii Ogólnej, która przyjmuje chorych do kontroli
po zabiegach operacyjnych,  a także zajmuje się pacjentami wymagającymi chirurgicznego leczenia ambulatoryjnego (wówczas konieczne jest skierowanie od lekarza POZ).
Poradnia Chirurgii Ogólnej świadczy także usługi w zakresie proktologii. W ramach Poradni Chirurgii Ogólnej pacjenci onkologiczni przyjmowani są poza kolejnością bez skierowania. Diagnostyka i leczenie odbywa w ramach Poradni oraz Oddziału Chirurgicznego Ogólnego we współpracy z  Mazowieckim Centrum Onkologii w Wieliszewie.

Informacje dodatkowe:

Działalność dydaktyczna Oddziału Chirurgicznego Ogólnego

 •  staże specjalizacyjne z chirurgii ogólnej w ramach specjalizacji z chirurgii, ginekologii, urologii i ortopedii. Terminy realizacji szkoleń wymagają indywidualnego ustalenia z Kierownikiem  Oddziału.
 •  spotkania studentów medycyny zainteresowanych chirurgią, będących członkami Studenckiego Koła Naukowego we współpracy z  Uniwersytetem Medycznym w Warszawie.


Publikacje

Ukazały się publikacje dotyczące prowadzonych badań nad leczeniem torbieli pilonidalnej, wypadania odbytnicy, guzów jelita grubego, modelu zwierzęcego służącego do rekonstrukcji urazów krocza, ropni odbytu oraz prace  opisujące przypadki kliniczne.
Lista publikacji w latach 2010 - 2018

 • 1. Wczesne wyniki leczenia operacyjnego torbieli pilonidalnej metodą przesuniętego płata skórnego Ciesielski P, Mossakowska S, Górnicki K. Proktologia suplement 1/2010: 22-23.

 

 • 2. Krwotok z raka gruczołów potowych skóry okolicy szyiCiesielski P, Górnicka B, Górnicki K, Kołodziejczak M, Siekierski P. Opis przypadku: Wsp Onkol: 2013;17 (1) 100-102

 

 • 3. Choroby proktologiczne wymagające interwencji w ramach ostrego dyżuru chirurgicznego Kołodziejczak M, Ciesielski P. Polski Przegląd Chirurgiczny 2013;85 255-191.

 

 • 4. Metody operacji i leczenia cysty włosowej Ciesielski P, Górnicki K, Gorajska M. Polski Przegląd Chirurgiczny suplement: 2013/1 24-25

 

 • 5. Ocena porównawcza wyników leczenia operacyjnego torbieli pilonidalnej metodą prostego wycięcia z marsupializacją brzegów z metodą przesuniętego płata skórnego sposobem Limberga Dutkiewicz P, Ciesielski P, Gorajska M. Polski Przegląd Chirurgiczny suplement: 2013/1 116-117.

 

 • 6. Ocena porównawcza wyników leczenia operacyjnego torbieli pilonidalnej metodami Limberga i Bascom IIGorajska M, Ciesielski P, Dutkiewicz P.Polski Przegląd Chirurgiczny suplement: 2013/1 126-127.

 

 • 7. Gojenie ran w kanale odbytu Kołodizejczak M, Ciesielski P, Kosin A.Nowa Medycyna: 2013; 1 16-20.

 

 • 8. Ocena wpływu czynników pośrednich (wieku, typu operacji i czasu od rozpoznania do operacji) na zakres wykonanych zabiegów operacyjnych u chorych na raka jelita grubego operowanych w szpitalu powiatowym w Wołominie Ciesielski P, Górnicki K, Żuk M.Postępy Nauk Medycznych; 2013; 8 536 – 542.

 

 • 9. Metody leczenia operacyjnego torbieli pilonidalnej z pierwotnym zamknięciem rany i przemieszczeniem szpary pośladkowej Ciesielski P, Skoczylas J. Nowa Medycyna; 2014, 1 10-13.

 

 • 10. Retrospektywna ocena porównawcza metod leczenia szczeliny odbytu: sfinkterotomii wewnętrznej tylnej powierzchownej oraz sfinkterotomii wewnętrznej lewobocznej w materiale własnym Ciesielski P, Kucharczyk A, Kołodziejczak M, Dutkiewicz P, Mossakowska S.Nowa Medycyna Koloproktologia; 2016, 1;5-14

 

 • 11. Miejsce hemoroidektomii metodą Miligan-Morgana we współczesnym algorytmie leczenia choroby hemoroidalnej – przegląd aktualnego piśmiennictwaKołodziejczak M, Ciesielski P, Dutkiewicz P.Nowa Medycyna Koloproktologia; 2016, 1;22-28

 

 • 12. Od wziernika Hiporatesa do współczesnego rektoskopu Ciesielska M, Ciesielski P. Nowa Medycyna Koloproktologia 2016; 23(2): 77-80

 

 • 13. Ropnie i przetoki odbytu w ciąży i okresie okołoporodowym – algorytm postępowania terapeutycznego Ciesielski P, Kołodziejczak M.Medycyna po Dyplomie, 2016;3 (67); 25-30.

 

 • 14. Ocena wyników leczenia chirurgicznego chorych na raka jelita grubego w szpitalu powiatowym w porównaniu z wynikami ośrodka wysokospecjalistycznego Ciesielski P, Berut M, Górnicki K, Skoczylas J, Gorajska M, Żuk M, Rutkowski A, Dłubek J, Dziki A. PolskiPrzegląd Chirurgiczny 2016, 88, 4, 331-343.

 

 • 15. Miejsce laternatywnych metod leczenia choroby hemoroidalnej we współczesnym algorytmie terapeutycznym Ciesielski P. Kucharczyk A. Dutkiewicz P. Nowa Medycyna 2016;4: 144-152

 

 • 16. Miejsce klasycznych operacji przetok odbytu we współczesnym algorytmie leczenia przetok odbytu w świetle nowych technik operacyjnych Kołodziejczak M. Ciesielski P. Nowa Medycyna 2016;4:138-144.

 

 • 17. Jakie metody leczenia choroby hemoroidalnej i szczeliny odbytu wybierają proktolodzy?  Ciesielski P, Kołodziejczak M, Siekierski P. Nowa Medycyna 2017;3:105-113

 

 • 18. Chirurg na sali porodowej Kołodziejczak M, Ciesielski P, Kamiński F. Ciesielska M, Ciesielski P. Nowa Medyna. 2017;4:164-171

 

 • 19. Historyczne metody leczenia hemoroidów Ciesielska M, Ciesielski P. Nowa Medyna. 2017;4:171 – 177

 

 • 20. Pierwotny rak gruczołowy jelita krętego powodujący niedrożność u 84 letniej kobiety Łampika K, Dutkiewicz P, Ciesielski P. Opis przypadku. Nowa Medycycna;2018;

 

 • 21. Włosy zwierzęce jako rzadka przyczyna powstania torbieli pilonidalnej Dutkiewicz P, Ciesielski P, Opis przypadku. Nowa Medycyna; 2018;

 

 • 22. New porcine model of perineal tear and its utility in physicians' training on the reconstruction of 3rd and 4th degree perineal tear during vaginal delivery Ciesielski P, Kołodziejczak M. Ginekologia Polska 2018;

 

 

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać