Poradnie PDF Drukuj Email

 

 W dniu 12.11.2018 roku świadczenia opieki zdrowotnej w ambulatorium

(przychodnia specjalistyczna)

będą udzielane zgodnie z harmonogramem pracy lekarzy.

 

DZIAŁALNOŚĆ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ:
W przychodni sprawowana jest opieka zdrowotna z zakresu: alergologii, okulistyki dziecięcej, okulistyki dla dorosłych ,kardiologii, otolaryngologii, diabetologii, reumatologii, urologii, dermatologii, nefrologii, ginekologii i położnictwa, logopedii, neurologii, chirurgii dla dorosłych, chirurgii dziecięcej, chirurgii urazowo - ortopedycznej oraz kontynuowanie leczenia chorych wypisanych ze szpitala, leczenie i diagnozowanie chorych kierowanych z innych placówek oraz orzecznictwo lekarskie.
Świadczenia zdrowotne w poradniach obejmują:

 • udzielanie fachowych, specjalistycznych świadczeń leczniczych i konsultacji w formie opieki ambulatoryjnej,
 • badania lekarskie przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznym rozpoznaniem,
 • udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,
 • kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
 • orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,
 • niezbędna edukacja i promocja zachowań prozdrowotnych,
 • wykonywanie badań profilaktycznych,
 • kierowanie na badania kontrolne oraz badania diagnostyczne, wykonywane na podstawie skierowania,
 • wykonywanie zabiegów, których przeprowadzenie możliwe jest w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga pobytu w szpitalu.

  Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy specjalistów w poradniach specjalistycznych oraz pracowniach diagnostycznych wchodzących w skład przychodni.

 


KIEROWNIK  PRZYCHODNI  SPECJALISTYCZNEJ

mgr Małgorzata Skłodowska
pon. – pt. 7.30 – 15. 05
Tel. 22  76- 33- 189

PRZYCHODNIA  SPECJALISTYCZNA
PIELĘGNIARKI  /  POŁOŻNE

1. AUGUSTYN  MAŁGORZATA
- poradnia ortopedyczna
- poradnia urologiczna
- gabinet zabiegowy
2. CZARNIAWSKA  GRAŻYNA
- poradnia otolaryngologiczna
- poradnia okulistyczna
- poradnia ortopedyczna
- gabinet zabiegowy
3. CZYŻEWSKA  MARIOLA
- poradnia ortopedyczna
- gabinet zabiegowy
4. KOSTECKA  KATARZYNA
- poradnia chirurgii dorosłych
- gabinet zabiegowy
- poradnia urologiczna

5. KOŚMIDER  JÓZEFA – POŁOŻNA
- poradnia ginekologiczno
- położnicza
6. LUDWINIAK  IRENA
- poradnia okulistyczna
- poradnia chirurgii dorosłych
- gabinet zabiegowy
7. OSTROWSKA  KRYSTYNA
- poradnia alergologiczna
- pracownia spirometryczna
- poradnia chirurgii dzieci
8. ROGUSKA  MAGDALENA
- poradnia okulistyczna
- gabinet zabiegowy
9. SKARŻYŃSKA  MARIA
- poradnia urologiczna
- poradnia chirurgiczna dorośli
- poradnia dermatologiczna
- poradnia nefrologiczna
- gabinet zabiegowy
10. SKŁODOWSKA MAŁGORZATA
- poradnia chirurgii dorosłych
- pakiet onkologiczny
11. ŚLUSARCZYK  KRYSTYNA
- poradnia diabetologiczna
- poradnia urologiczna
- gabinet zabiegowy

 

REJESTRACJA DO  PORADNI  SPECJALISTYCZNYCH  DLA DOROSŁYCH
czynna w dni robocze  od godz. 7.45 – 14.35

REJESTRACJA CZYNNA DODATKOWO W TRAKCIE PRZYJMOWANIA PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH NIE DŁUŻEJ NIŻ DO GODZ. 20.00.
Tel. (22)  76- 33- 292
dodatkowo w godzinach 11.00 - 14.30 numer (22) 76-33-220

REJESTRACJA  DO  PORADNI  SPECJALISTYCZNYCH  DLA  DZIECI
czynna w dni robocze od godz. 7.45 – 14.35
Tel. 22  76- 33- 154

Kierownik Działu Dokumentacji Medycznej
mgr Iwona Śledź

(nadzór nad personelem rejestracji i sekretariatów medycznych)

tel. 22 76 33 321

 

PORADNIA    ALERGOLOGICZNA

lek. Wojciech Tesla
specjalista alergolog
pediatra
pon. 14.00 – 18.00
śr.     12.15 – 16.15
czw.  8.00 – 13.30

PORADNIA   CHIRURGII   DZIECIĘCEJ

lek. Magdalena Janikowska – Cieślak
specjalista chirurgii  dziecięcej
pon. 12.15 – 18.00

lek. Bożena Żelewska
specjalista chirurgii  dziecięcej
wt. 10.00 – 15.00
/ w tym konsultacje na oddziale neonatologii i pediatrii /

lek. Magdalena Plewko
specjalista chirurgii dziecięcej
pt.  8.00 – 13.00

PORADNIA   OKULISTYCZNA    DLA     DZIECI


lek. Anna Korczak - Fudalej
specjalista okulistyki
pon. 08.00 - 15.00
wt. 15.00 - 19.00
czw. 08.00 – 13.00

 

PORADNIA   OKULISTYCZNA   DLA   DOROSŁYCH

Dr hab. n. med. Eugeniusz  Gwóźdź -  (konsultacje - oddział)
specjalista chorób oczu
pon.  czw. 8.00 – 13.00

lek. Maciej  Gwóźdź – (konsultacje - oddział)
specjalista chorób oczu
pon.  czw. 8.00– 13.30

 lek. Anna Kolczyńska – (konsultacje - oddział)
specjalista chorób oczu
pon.  8.00 – 13.30

 lek. Ewa Dziwińska - (konsultacje - oddział)
specjalista chorób oczu
wt. śr. 9.00 - 12.00

lek. Zwierzchlewska - Świderek - (konsultacje - oddział)
specjalista chorób oczu
wt. śr.  9.00 – 12.00

lek. Magdalena Bialak - (konsultacje - oddział)
pn. czw. pt. 8.00 - 10.00

lek. Anna Korczak - Fudalej
 specjalista okulistyki
pon. 12.00 – 15.00
śr. 08.00 – 15.00
czw. 13.00 – 16.00

PORADNIA   KARDIOLOGICZNA

lek. Bogumiła Królik
specjalista chorób wewnętrznych,
kardiolog
hipertensjolog
pon. 12.00 – 18.00
wt.- śr. 7.30 – 15.30
czw. - .pt. -7.30 – 14.30

lek. Joanna Puławska
specjalista chorób wewnętrznych
kardiolog
czw. 12.30 – 18.00
drugi poniedziałek  miesiąca 15.00 – 18.00


PORADNIA   OTOLARYNGOLOGICZNA

lek. Alicja Jezierska – Sińczak
specjalista pediatra
laryngolog
pon. 15.00 – 19.00
wt. czw. 08.00– 12.00

Dr n. med. Dominik Bień
specjalista otolaryngolog
2 i 4 środa m-ca 8.00 - 12.00

 

PORADNIA   DIABETOLOGICZNA

lek. Elżbieta Trojanowska
specjalista chorób wewnętrznych
diabetolog
pon. wt. 8.00 - 14.00

lek. Konrad Strzelczyk
specjalista chorób wewnętrznych
diabetolog
wt. 14.00 - 18.00

PORADNIA   REUMATOLOGICZNA

lek. Bożena Kowalczuk
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista reumatolog
wt. 8.00 -17.00

lek. Dorota Świętojańska
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista reumatolog
śr.  11.30 – 15.30
lek. Agnieszka Jurek – Urbanowska
specjalista reumatolog
pn. 14.00 - 18.00


PORADNIA UROLOGICZNA

Dr n.med. Tomasz Kalinowski
specjalista chirurg
specjalista urolog F.E.B.U.
wt. 15.30 – 19.30
pt. 15.30 – 20.00

lek.  Jarosław Zięba
specjalista chirurg
specjalista urolog
śr. 7.30 – 12.15

PORADNIA  DERMATOLOGICZNA

lek.  Małgorzata Wyszyńska – Sitarz
specjalista dermatolog – wenerolog
pon. 8.00 – 14.00
wt. 14.00 – 18.00
śr. 8.00 – 13.30


PORADNIA   NEFROLOGICZNA

lek. Anna Żmudzka-Stankiewicz

specjalista chorób wewnętrznych
nefrolog
czw. 08.00 – 10.00

 lek. Agnieszka Dłużewska
specjalista chorób wewnętrznych
nefrolog
czw. 10.00 – 12.00


PORADNIA  LOGOPEDYCZNA

mgr Krystyna  Madany
psycholog kliniczny
logopeda dyplomowany
pn. i  pt. 07.30 – 14.35
wt. 7.30 - 15.05
śr. 11.00 – 17.00
mgr Magdalena Rakoczy
śr. 8.00 – 10.00
czw. 15.30 - 19.30
/w trakcie nabywania specjalizacji neurologopedii/


PORADNIA  NEUROLOGICZNA

lek. Wiesław Kowalewicz
specjalista  neurolog
specjalista patomorfolog
pt .8.00 -12.00

lek. Andrzej Dziubiński
specjalista  neurolog
wt. 10.00 – 14.00

lek. Svitlana Drozd
lek. neurolog
pn. 15.00 - 19.00

lek. Anna Kurdyła
specjalista neurolog
śr. 11.00-15.00


PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

lek. Waldemar Kiereś
specjalista chirurgii
1 i 3 czwartek m-ca  12.00 – 14.30 ( konsultacje )

Dr n. med. Przemysław Ciesielski
specjalista chirurgii
śr. 12.00 – 14.00 ( konsultacje )

lek. Zbigniew  Pijarczyk
specjalista chirurgii
wt. 8.00 – 12.00

lek. Paweł Dutkiewicz
pn. 13.00 - 18.00

lek. Józef Mężykowski
specjalista chirurgii
czw. 8.00 – 12.00

lek. Paweł Siekierski
wt. 10.00 – 14.00

lek. Jakub Szałas
specjalista chirurgii
czw. 13.30 - 15.00
/ pacjenci z pakietu onkologicznego /
pt. 11.40 - 15.40

lek. Piotr Diuwe
specjalista chirurgii
pt. 10.00 - 14.00


PORADNIA  URAZOWO – ORTOPEDYCZNA

lek. Anna Krześniak
specjalista ortopedii
pon. 9.00 – 15.00

lek. Adam Gola
specjalista ortopedii – traumatolog
wt., pt. 8.30 – 15.35

lek. Wioleta Grzędzińska
specjalista ortopedii
śr. 8.30 – 15.30

lek. Łukasz Sutarzewicz
specjalista ortopedii
czw. 8.00 - 15.35

lek. Dariusz Bojanowski
specjalista ortopedii – traumatolog
czw. 10.00 - 12.00 ( konsultacje )
 
lek. Olaf Szuba
specjalista ortopedii
śr. 1 i 3 środa 8.00 - 12.00
 
lek. Tomasz Waliński
specjalista ortopedii – traumatolog
wt. 09.00 - 13.00

 

PORADNIA POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNA
lek. Jacek Dębek
specjalista ginekolog - położnik
śr. 8.00 – 12.00

Dr n. med. Ryszard Stańczak
specjalista ginekolog - położnik
pon. 12.30 – 18.00 ( konsultacje )

lek. Włodzimierz Wieteska
specjalista ginekolog – położnik
wt. 8.00 – 12.00

lek. Ewa Dądalska
specjalista w położnictwie i ginekologii - ginekolog onkolog
 śr. 12.00 – 14.00

lek. Ija Sanocka
specjalista ginekolog - położnik
pn. 8.00 -12.00


GABINET  BADANIA  EKG

laborant - Ewa Romanowska

czynny pon. – pt. 7.30 – 14.30


GABINET   ZABIEGOWY
 Tel. 22 76 – 33 - 222
czynny pon. – pt. 7.30 – 15.35


PRACOWNIA  ENDOSKOPOWA
Tel. 22 76-33-175
czynna   pon. – pt. 7.00 – 15.35

1. OKAPA  AGNIESZKA – koordynująca pracowni endoskopowej
2. KAMIŃSKA  ALICJA – pielęgniarka endoskopowa
3. SZCZĘSNA MARZENA – pielęgniarka endoskopowa
4. MAŁYSKA VIOLETTA – pracownia endoskopowa – pion anestezjologiczny
- gabinet zabiegowy – przychodnia specjalistyczna


  Rejestracja  Przychodni  Specjalistycznej


Zapisy  na  badania :

KOLONOSKOPIA – wymagane skierowanie do szpitala (Oddział Chirurgii Ogólnej) lub do pracowni endoskopowej, celem wykonania badania.

GASTROSKOPIA – wymagane skierowanie do pracowni endoskopowej, celem wykonania badania


tel. (22)  76 – 33 – 220
w godz. 11.00 - 14.30

Na podstawie: Patient Information (Polish) published on: 03/2004
by the Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES)
INFORMACJE DLA PACJENTA KOLONOSKOPIA

CO TO JEST KOLONOSKOPIA?

Kolonoskopia jest to badanie, które umożliwia obejrzenie śluzówki jelita grubego. Kolonoskopia jest zwykle wykonywana w szpitalu, w przeznaczonym do tego pokoju zabiegowym. Miękki, giętki instrument grubości palca wskazującego wprowadzany jest przez odbyt do jelita grubego.

W JAKIM CELU WYKONUJE SIĘ KOLONOSKOPIĘ ?

Kolonoskopię wykonuje się 1) jako badanie profilaktyczne raka jelita grubego 2) u pacjentów, którzy mają polipy jelita grubego lub mieli wcześniej usuwane polipy jelita grubego 3) przed lub po niektórych zabiegach chirurgicznych 4) w celu diagnostyki zaburzeń oddawania stolca lub krwawień z odbytu 5) w celu diagnostyki zmian w śluzówce jelita spowodowanych przez choroby zapalne jelita grubego

JAKIE PRZYGOTOWANIE JEST WYMAGANE PRZED BADANIEM ?

Jelito grube musi być dokładnie wyczyszczone ze stolca przed kolonoskopią. Przygotowanie polega na piciu specjalnych preparatów czyszczących jelito grube i diecie płynnej.

Dokładnie stosuj się do zaleceń lekarza. W sytuacji gdy jelito nie jest odpowiednio przygotowane kolonoskopia może stać się niebezpieczna, lub badanie może zostać przełożone. Jeżeli nie jesteś w stanie wypełnić instrukcji dotyczących przygotowania jelita skontaktuj się z lekarzem.

Podczas przygotowania większość leków może być zażywana jak dotychczas. Jednakże należy poinformować lekarza o zażywanych lekach szczególnie jeżeli jest to aspiryna lub insulina.

Czasami w trakcie badania podaje się leki uspokajające więc potrzebna jest osoba która odwiezie Cię do domu po zabiegu. Środki uspakajające mogą upośledzać Twoje ruchy więc nie prowadź samochodu ani innych urządzeń w dniu badania.

CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ PODCZAS KOLONOSKOPII  ?

Zwykle badanie jest dobrze tolerowane przez pacjentów, ale możesz odczuwać parcie, wzdęcia, kolkę podczas wykonywania badania. Badanie jest wykonywane w pozycji na wznak lub na boku. Podczas wprowadzania i wyjmowania instrumentu śluzówka jelita jest dokładnie oglądana przez lekarza. Badanie trwa 15 do 60 minut. W rzadkich przypadkach lekarz nie może uwidocznić całego jelita i zleca wówczas badanie dodatkowe – wlew doodbytniczy lub TK. Jeżeli badanie nie jest tolerowane przez pacjenta wówczas lekarz podaje leki uspokajające lub badanie odbywa się w znieczuleniu anestezjologicznym po odpowiednim przygotowaniu.

CO W PRZYPADKU JEŻELI KOLONOKOPIA WYKAŻE PATOLOGIĘ ?

Jeżeli lekarz podczas badania zauważa podejrzaną okolicę może wykonać biopsję, którą przesyła do badania histopatologicznego. Znajdowane polipy zwykle usuwa się podczas badania. Większość polipów ma charakter łagodny ale określane jest to dopiero po badaniu mikroskopowym. Polipy usuwa się używając koagulacji. Jeżeli jest wiele polipów lub mają one duże rozmiary do ich usunięcia może być wymagane kilka badań kolonoskopowych.
Miejsca krwawienia mogą być zidentyfikowane podczas kolonoskopii i ostrzyknięte specjalnymi preparatami obliterującymi i/lub skoagulowane. Usuwanie polipów jest ważnym elementem zapobiegania rakowi jelita grubego.

PO KOLONOSKOPII

Po badaniu lekarz wyjaśni Ci wyniki. Po badaniu możesz odczuwać wzdęcia i kurcze powodowane przez powietrze wprowadzane do jelita w czasie badania. Uczucie to moja po oddaniu gazów. Po badaniu możesz odżywiać się i powrócić do normalnej aktywności życiowej tego samego dnia. Nie powinieneś prowadzić samochodu lub innych urządzeń w dniu badania jeżeli otrzymałeś środki uspokajające.

Jeżeli otrzymałeś środki uspokajające to pozostaniesz pod obserwacją przez 1-2 godziny. Będziesz potrzebował kogoś kto odwiezie Cię do domu po zabiegu. Jeżeli nie pamiętasz instrukcji które lekarz przekazał Ci po badaniu, skontaktuj się z nim następnego dnia.

Jeżeli podczas badania wykryto polipy, będziesz wymagał/a kontrolnej kolonoskopii. Lekarz poinformuje Cię kiedy powinno się wykonać kontrolne badanie.

JAKIE SĄ POWIKŁANIA BADANIA ?

Kolonoskopia i biopsja są badaniami bezpiecznymi w rękach doświadczonego endoskopisty. Komplikacje są rzadkie, jednakże mogą wystąpić. Należą do nich krwawienie z miejsca biopsji lub polipektomii oraz perforacja jelita. Perforacja może wymagać zabiegu operacyjnego do zaopatrzenia miejsca perforacji. Transfuzje krwi po badaniu kolonoskopowym należą do rzadkości.
Bardzo rzadko występują objawy uboczne po podaniu leków uspokajających. Również w miejscu wkłucia do żyły może powstać bolesne zgrubienie. Do złagodzenia dolegliwości stosuje się ciepły, wilgotny okład na miejsce wkłucia.

W przypadku gdy występują objawy takie jak: ból brzucha, gorączka, dreszcze lub krwawienie z odbytu w ilości większej niż pół szklanki, należy skontaktować się niezwłocznie z lekarzem. Podkrwawiania z odbytu mogą trwać do kilku dni po badaniu.

Celem niniejszej broszury nie jest zastąpienie rozmowy pacjenta z lekarzem na temat potrzeby wykonywania kolonoskopii. Jeżeli masz pytania odnośnie wskazań do zabiegu, alternatywnych metod postępowania, bądź też doświadczenia chirurga, nie wahaj się zadać tych pytań lekarzowi. Jeśli masz pytania odnośnie zabiegu lub postępowania w okresie po nim, zapytaj o nie lekarze przed lub po zabiegu.

Wyrażam zgodę na badanie


.................................................................................
/Imię i Nazwisko pacjenta/


...............................................................................
/ czytelny podpis pacjenta/

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KOLONOSKOPOWEGO

7 dni przed badaniem

Proszę nie spożywać produktów  z pestkami i skórkami (owoców, chleba z ziarnami i makiem)

5 dni przed badaniem

Należy zamienić lek SINTROM, ACEKUMAROL, WARFIN, XARELTO na zastrzyki podskórne z Heparyn drobnocząsteczkowych (recepta u lekarza kierującego)

2 dni przed badaniem

W przypadku zaparć wskazana dieta płynna, picie dużej ilości wody niegazowanej

1 dzień przed badaniem

Bezwzględnie przyjmować tylko płyny (woda z miodem, mleko, jogurt, przecedzony bulion) – można ssać landrynki
Nie wolno przyjmować produktów stałych w tym kasz, płatków na mleku lub wodzie
Leki stosowane na choroby przewlekłe przyjąć oprócz wyżej wymienionych
Dzień przed badaniem przygotować roztwór preparatu przeczyszczającego. Może to być:
FORTRANS –  o godzinie 16.00 należy rozpuścić 4 saszetki proszku w 4 litrach wody. Wypić dzień przed badaniem. Można poprawić smak Fortransu schładzając płyn w lodówce lub wkraplając klarowny sok z cytryny, grejpfruta.
MOVIPREP – przygotowujemy 2 litry preparatu, który należy wypić dzień przed badaniem, oprócz tego trzeba wypić 1 litr innego klarownego płynu
CITRA FLEET – wtedy wypijamy dwie szklanki preparatu (o 16.00 i  o 22.00) i cztery litry dowolnego płynu (po 2 litry o każdej szklance).
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych preparatów, objawów niepożądanych i przygotowania dostępne są w ulotce leku
Nie przyjmować leków doustnie po południu (nie wchłoną się z jelita).
Proszę zadzwonić do pracowni w celu potwierdzenia czy badanie się odbędzie
po godz 11 tel 22 763 31 75, 22 763 31 00 (jeśli badanie w poniedziałek – dzwonić w piątek)

Dzień badania

Przed wyjściem z domu przyjąć  leki regularnie przyjmowane oprócz leków zastrzeżonych.
Zgłosić się do Izby Przyjęć o godz. 7.30. ( w celu przyjęcia do Oddziału Chirurgicznego)
Zabrać ze sobą:
        - dokumenty (skierowanie do szpitala, dowód osobisty, dowód ubezpieczenia)
        - prześcieradło

* Jeśli zaproponowany sposób oczyszczenia jelita będzie dla Pani/ Pana trudny do zaakceptowania i skłaniałby Panią/Pana do rezygnacji z badania, prosimy o kontakt. Indywidualnie możliwe jet zastosowanie innych sposobów oczyszczania jelita, aczkolwiek jakość badania kolonoskopowego może być przez to mniejsza.

dr n. med. Piotr Wesoowski

                                                                                                                                                                                                                    specjalista chorb wewntrznych
                                                                                                                                                                                                                                        nefrolog
                                                                                                                                                                                                                               pon. 16.00.  20.00
(pracuje w poradni  do 30 kwietnia 2016 r.)

 

dr n. med. Przemysaw Wierzbicki

specjalista chorb wewntrznych  

r. 16.00. - 20.00.

 

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać